02 February 2017

Kursus MS Publisher

Tarikh : 10 Januari 2017
Tempat : PID YAN

Agenda kursus :

1.       Pengenalan kepada MS Publisher
2.       Pengenalan kepada ikon-ikon dan tools yang digunakan untuk menghasilkan penerbitan
3.       Penerangan mengenai saiz penerbitan yang bersesuaian
4.       Latihan menghasilkan kad perniagaan, flyers, kad kahwin dan buku program

Kursus Asas Aplikasi Komputer


Tarikh : 1 Januari hingga 31 Januari 2017
Tempat : PID Yan

OBJEKTIF PROGRAM      :
1.     Microsoft Word memberi pengetahuan asas yang amat berguna untuk para peserta mengetahui kaedah menghasilkan dokumen-dokumen seperti surat, memo, flyer, laporan, borang dan sebagainya.
2.    Microsoft Excel digunakan untuk pengiraan, laporan, perancangan, penganalisis data dalam pelbagai kaedah serta persembahan dalam bentuk grafik/diagram.
3.   Microsoft Powerpoint memberi pengetahuan dalam membuat persembahan dan penyampaian slaid secara kreatif.
4.    Internet dan E-mail memberi pendedahan kepada peserta asas-asas internet, mencari maklumat dan asas penggunaan e-mail sebagai perantara untuk berhubung pada masa kini.